POFTX – Dallas, TX

123 Main Street, Any Town, NC 12345
(919) 555-1212

POFTX – Dallas, TX

Parade of Flesh / Plenty of Fun

 

New Show: CAVE (drag city)

Chicago based, psychedelic drone band CAVE is releasing Neverendless on Drag City this Fall and are embarking on a lengthy tour, which makes a stop in Dallas on December 5th, 2011 at Bryan St. Tavern.

Parade of Flesh presents . . .
Monday, December 5th, 2011 – 8pm
CAVE (drag city)
@Bryan St. Tavern
4315 Bryan Street
Dallas, TX
More tba soon

rest of the cave dates… which started today:
o 9/20/11o Ottawa, Ontario *
o 9/21/11o Montreal, Quebec *
o 9/22/11o Monson, ME *
o 9/23/11o Boston, MA *
o 9/24/11o Brooklyn, NY *
o 9/25/11o New York, NY *
o 9/27/11o Philadelphia, PA *
o 9/28/11o Baltimore, MD *
o 9/29/11o Charlottesville, VA *
o 9/30/11o Chapel Hill , NC *
o 10/1/11o Asheville, NC *
o 10/2/11o Columbia, SC *
o 10/3/11o Charleston, SC *
o 10/4/11o Jacksonville, FL *
o 10/5/11o West Palm Beach, FL *
o 10/6/11o Gainesville, FL *
o 10/7/11o Lakeland, FL *
o 10/8/11o Tampa, FL *
o 10/9/11o Athens, GA *
o 10/10/11o Atlanta, GA *
o 10/11/11o Nashville, TN *
o 10/12/11o Oxford, MS *
o 10/13/11o Carbondale, IL *
o 10/14/11o St. Louis, MO *
o 10/15/11o Chicago, IL *
o 11/6/11o Madison, WI *
o 11/8/11o Minneapolis, MN *
o 11/9/11o Northfield, MN *
o 11/11/11o Columbia, MO *
o 11/17/11o Seattle, WA *
o 11/19/11o Portland, OR *
o 11/23/11o San Francisco, CA *
o 11/28/11o Los Angeles, CA *
o 12/3/11o Tucson, AZ *
o 12/5/11o Dallas, TX *
o 12/8/11o New Orleans, LA